Blog

5 soovitust hea firmaveebi loojale

1. Sea esikohale kliendi, mitte ettevõtte jaoks oluline info. Ettevõtte seisukohalt oluline info tuleb esile tõsta ettevõtte siseveebis, avalikku veebilehte külastavad eelkõige kliendid ja koostööpartnerid – nende infovajadus erineb üldjuhul ettevõtte enda omast.

2. Värskenda kodulehte piisavalt tihti. Kui esilehel on mitme kuu (või veel hullem mitme aasta) vanune pressiteade, siis arusaadavail põhjusil pole enam tegemist uudisega. Anna klientidele piisavalt tihti teada oma ettevõtte saavutustest ja uuendustest.

3. Julgusta ettevõtte töötajaid jagama veebilehel infot ning loo selleks eeldused: soodusta ajaveebide ehk blogide pidamist või loo ettevõtte ajaveeb, millesse töötajad saavad neile huvitavana tunduvat infot postitada. Heaks näiteks on Skype ja altex !. Inimesi ei saa sundida blogima – las teevad seda need, kellel on selleks indu ja tahtmist.

4. Jaga ettevõtte lehel ühiskonnale kasulikku või muidu huvitavat infot, mida töötajad nii ehk naa saavad – nt kaugsõiduautojuhid saavad edastada infot piiriületuspunktide järjekordadest, meistrimehed kasulikke nippe töödega toimetulekuks, poemüüjad vastupidavaimatest ja praktilisimatest kaupadest, kokad lemmikretsepte. Asjatundlik ja huvitav info tugevdab ettevõtte head mainet, sest siis on näha, et selles töötavad oma ala tundvad ja laia silmaringiga inimesed. Uuenev inimsõbralik info toob lehe külastajad ikka ja jälle keskkonda tagasi.

5. Küsi kodulehe külastajatelt tagasisidet oma toodete ja teenuste kvaliteedile ning avalda nii nende kiitused-laitused-küsimused kui ka oma vastused. See, kui ettevõte reageerib kriitikale ausalt ja avalikult, parandab ettevõtte mainet.

Kristjan Otsmann
ajakirjanik
Eesti Ekspress,
Ajaveeb

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.