Blog

altex & PointEstonia püüavad Soome turgu

Point Estonia

Point Estonia by Erik Riikoja

PointEstonia koondab kokku neli turundusvaldkonna ettevõtet – suhtekorralduse eest seisab hea InNomine; reklaami ja disainiga tegeleb Pult; meediaplaneerimist pakub MediaHouse ning internetiturundust altex marketing.

Ühise katusebrändi loomise eesmärk on hõlbustada Soome ettevõtetele Eesti (ja Baltikumi) turule sisenemist. Üks eesmärk, üks kindel võrgustik abimehi – taoline paketeerimine teeb turunduse planeerimise lihtsaks ilma, et kaasneksid siduvad kohustused.

Point Estonia seltskond laevas - Toomas Nään, Kris Keerov, Hanno Kindel, Aleksei Saks, Valdar Liive, Heikki Sal-Saller

Point Estonia seltskond laevas - vasakult alates Toomas Kään, Kris Keerov, Hanno Kindel, Aleksei Saks, Valdar Liive, Heikki Sal-Saller

Teisipäeval, 29. septembril korraldas PointEstonia Soomes, Helsingi Eesti saatkonnas ürituse ettevõtlusorganisatsioonidele. Lisaks PointEstonia liikmetele esinesid Valdar Liive EAS’ist ning Juhani Seilenthal investeerimisfirmast Mezzanine.

Rääkisime Eesti turust ja sellest, miks on just nüüd õige aeg äritegevust Eesti suunal laiendada ja kuidas saaksid Eesti turundusettevõtted abiks olla.

Point Estonia - vasakult Heikki Sal-Saller (inNomine), taamal Hanno Kindel (MediaHouse); Kristiina Keerov (altex); Juhani Seilenthal (Baltic Mezzanine) Eesti saatkonnas Helsingis, pressiüritusel. Erik Riikoja foto

Point Estonia - vasakult Heikki Sal-Saller (inNomine), taamal Hanno Kindel (MediaHouse); Kristiina Keerov (altex); Juhani Seilenthal (Baltic Mezzanine) Eesti saatkonnas Helsingis, pressiüritusel. Erik Riikoja foto

Altexi kasuks räägib meie rahvusvaheline meeskond, laia skaalaga keeleoskus ning ekspordikogemus kümnesse erinevasse riiki – selge on ju see, et mis töötab Eestis, ei toimi sama moodi mujal ning paindlikkus ja oskus mõista ka mitte-eestlaste vajadusi, tausta ja ootuseid on üks suurimaid tagatisi edukale rahvusvahelisele koostööle.

Suuresti kehtib sama jutt ehk rahvusvaheline kogemus ja ennekõike professionaalsus kõigi teistegi PointEstonia liikmete kohta – julgeme soovitada küll üksteist nii tulevastele kui olemasolevatele klientidele.

PointEstonia - süüdatud Vana Tallinn illustreeris meie sisemist põlemist ja tekitas päris suurt elevust.

PointEstonia - süüdatud Vana Tallinn illustreeris meie sisemist põlemist ja tekitas päris suurt elevust.

Ahh, veel… seal tekitas päris suurt huvi koolitusvõimalus – ehk spetsiaalsed internetiturunduse koolitused, mis aitaksid turundusteadmise ettevõtte sisse tuua selle asemel, et kogu aeg partneritele ja allhangetele loota. Sama tendentsi oleme märganud ka Eesti äriorganisatsioonide hulgas: järjest enam soovitakse investeerida oma enda inimeste teadmiste tõstmisesse. Personaalsete, n.ö. täpselt sinu ettevõtte/töötajaskonna koolituste osas jagab infot Tõnis – olgu teemaks siis üks kindlale teemale suunatud koolitus või pika perspektiiviga põhjalikum koolituskava.
Meie regulaarsete ja kõigile avatud koolituste kohta soovitan lugeda aga altexi e-turunduse ürituste lehelt!

PointEstonia - vasakul Maaja Kuiv ja Erika Saks (Pult), keskel Toomas Kään (InNomine) paremal tööhoos Soome majandusajakirjanikud" title="PointEstonia - vasakul Maaja Kuiv & Erika Saks (Pult), paremal tööhoos majandusajakirjanikud. Erik Riikoja foto, 29.09.2009

PointEstonia - vasakul Maaja Kuiv ja Erika Saks (Pult), keskel Toomas Kään (InNomine) paremal tööhoos Soome majandusajakirjanikud

Mõned kiired tähelepanekud soomlastega ärijutu ajamisest:

PointEstonia - põnevad külalised Eesti saatkonna juures :) Igor Mang koeraga

PointEstonia - põnevad külalised Eesti saatkonna juures 🙂 Igor Mang koeraga

  • Soomlased armastavad numbreid veel rohkem kui eestlased. Kõik, mis on faktiliselt tõestatav ja numbrites väljendatav, paneb silma särama.
  • Eesti ärimaastiku osas on endiselt mitmeid eelarvamusi – alates pettustest ja lõpetades 20-aasta taguste hirmulugudega. Paljud kunagi Eesti turul tegutsenud inimesed vajavad lisajulgustust tulla ja vaadata, mis nüüd teistmoodi on
  • Eesti võiks olla hea kanal sisenemiseks Baltikumi ja Peterburi turule: meie töökultuur, eetika ja ärimetoodika on Soome ja Skandinaaviamaadega piisavalt sarnane, samas on meil olemas arusaam naaberriikide kultuurilistest iseärasustest. Ka eestlaste keeleoskus on abiks.
  • Soomlane ei armasta inglise keelt. Soomlane armastab soome keelt.
  • Soome ettevõtete turundusteadlikkuse osas on vahe „tegijate“ ja „konventsionaalsete“ vahel palju suurem kui siin. Kes teeb ja teab, see teeb hästi ja teab palju. Kes ei tee või tea, teeb väga vähe ja teab veel vähem
  • Üheksa korda mõõda ja üks kord lõika kehtib teiselpool lahte enam kui siinpool.
  • Soomlased on toredad, sõbralikud, asjalikud, konkreetsed ja väga mõnusad.

Kui Sul on tuttavaid Soome ettevõtteid ja ärimehi, kes võiksid Eesti turust huvitatud olla, juhata nad lahkelt www.pointestonia.ee leheküljele – kogu vajalik info on kenas soome keeles kättesaadav!

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.