Blog

Digitaalne turundus madalseisu ajal

Euroopas tundub madalseis pigem vältimatu kui tõenäoline. Pole mingit kahtlustki: majandus on raskustes. Näiteks Suurbritannias prognoosib suurim kodulaenude andja Nationwide massiivset, kuni 25%-list majahindade langust ning majanduse langusseisust pole pääsu enne 2010 aastat.

Niisiis, rääkidest turundusest, on meil kaks võimalikku suunavalikut:

Rumal reaktsioon

Vähendada müügi- ja turunduse kulutusi, matta pea liiva alla ning loota ja oodata, et “ükskord läheb see mööda”. Kulutused turundusele, nagu näiteks investeeringud kampaania ja veebikeskkondade mõõtmisesse, analüütikasse ja uuringutesse on ühed esimesed valdkonnad, kus kärpeid tehakse. Ja seda seetõttu, et neid lahterdatakse “valikuliste” ehk siis äritegevuseks mitte vältimatute kulutuste kategooriasse. Samuti vähendatakse “automaatselt” ja “proportsionaalselt” igale turunduskanalile suunatavaid eelarveid.

Nupukas reaktsioon

Tegelikult tähendab ka tark lahendus turunduse ja müügi kulutuste vähendamist. Ehk siis: kui sa müüd vähem, tuleb kasumlikkuse säilitamiseks ka vastavalt reageerida.
Erinevus rumala ja kavala lahenduse vahel on aga see, et tark organisatsioon vaatab, kuidas tõsta turunduse efektiivsust ning uurib, viib ellu ja optimeerib vahendeid ja tööriistu, mis seda võimaldavad.

Majanduslanguse ajal võib online just võitjaks osutuda.

Tark organisatsioon teeb kindlaks, kuidas saaks teostada kliendihanget ning teenindada oma kliente kulu-efektiivsemal moel läbi e-kanalite. Ennustame altexis, et lähiaastatel näitavad Eestis tõusutrendi:

· Suurenenud fookus multi-kanali kliendihanke optimeerimisel
· Suurenev kasutus otimeerimisvahenditele ning -teenustele
· Rohkem investeeringuid säilitusturundusele, eriti e-posti abil

Eesti ettevõtete kliendihanke eelarved on surve all, niisiis tuleb digitaalsetel turundajatel keskenduda üha enam sellele, kuidas tagada väiksema rahaga paremaid tulemusi. Ühe kanali optimeerimistehnikad töötavad ainult teatud piirini, sest kõik ettevõtted on ametis sama protsessiga ning suuri konkurentsieeliseid loota ei tasu.

Tark organisatsioon võimaldab investeeringuid vahenditesse, teenustesse ja analüütikasse, mõistmaks, kuidas optimeerida turunduseelarveid läbi digitaalsete kliendihankekanalite – näiteks bännerreklaam, otsimootoriturundus, e-posti turundus ning online PR. Nad mõistavad, mil määral antud kanalid võivad (või vastavalt, ei saa) koos töötada ning millised kanalid tagavad parima tulemuse.

Nad saavad aru ka sellest, et kliendihanke ja müügi kulutusi saab vähendada läbi parema sihituse erinevates väljundites, samuti potentsiaalse ostuhuvi korrektse kanaliseerimisega.

Et seda teha, tuleb ettevõttel üle vaadata, kuidas nad koguvad, haldavad ja analüüsivad oma online-reklaami ja veebikeskkonda puudutavaid andmeid. Turundustegevuste efektiivsuse tõstmine toimib läbi parendatud analüütika.

Bännerkampaaniatesse investeerimine üleüldise teadlikkuse tõstmiseks ei ole majanduslanguse perioodil piisav.
Järjest rohkem tähelepanu tuleb pöörata kasutajatelt tagasiside saamiseks, nende suunamiseks “väärtuslike tegevuste” teostamisele veebikeskkondades. Et oma online turunduseelarveid maksimaalselt ära kasutada, tuleb ettevõttel senisest enam tegeleda conversion rate ehk “kliendi realiseerimise taseme” tõstmisega – lisaks disaini pidevale parendusele peab ennekõike tõstma kliendirahulolu. Et tehtavad muudatused ennast aga tõepoolest ka ära tasuksid, tuleb mõista, mis toimib ja mis mitte.

Suurepärane kampaania ja veebilehe analüütika muutub majanduse madalseisu ajal edu võitmisel eluliselt tähtsaks. 2009 aastal ei ole kvaliteetne veebilehtede mõõtmine enam mitte valik vaid paratamatus.

Vabas vormis defineerides tähendab säilitusturundus moodust, kuidas panna klient esitama teistkordset tellimust või teostama teistkordselt sama tegevust ilma, et juba olemasoleva kliendi taas-aktiveerimine tooks endaga kaasa teistkordse “kliendihankekulu”.

Majanduslanguse ajal tasub panustada pigem olemasoleva kliendibaasi maksimaalsele ärakasutamisele kui kulutada niigi kahanev eelarve uute leidmisele.

Ehk siis – enne uue rahasüsti peale toomist tasub kindel olla, et olemasolevast on võetud kõik, mis võimalik.
Las ma küsin midagi: kui sa müüd midagi oma kliendile, kas sa saad ka tema e-maili aadressi (ja loa selle kasutamiseks)?

Kui ei, peaksid seda tegema. Kui jah – väga hea.

Segmenteerimisvõimalustega ning tagasisidet andva analüütikaga e-posti turunduse integreerimine võib viia väärtuse tõstmiseni ning investeeringu väga hea tasuvuseni, sest see annab sulle võimaluse müüa oma tooteid palju suurema ostupotentsiaaliga kliendile.

Nii et – mida plaanid sa teha saabuva tormi ajal?
Ehk midagi mõõdetava, integreeritud digitaalse turunduse vallas?
Kasutada analüütikavahendeid ja –teenuseid, et kindlaks teha, mis töötab ja mis mitte?
Kasutada e-posti turunduse tarkvara ning täppis-segmenteerimist, et teostada eelmüüki ja ristmüüki?

Võid vist isegi arvata, mida altex oma kasvavale kliendibaasile soovitaks.

Loading Facebook Comments ...

There are 2 comments .

Kadri

Selle postituse Nadia tõlgitud veneleelsele versioonile (Спад в цифровом маркетинге) tuli eile järgmine kommentaar Alexilt:
“Tõepoolest, lisateenuste ja lahenduste pakkumine olemasolevatele
klientidele on vajalik, aga samuti peaks kasutama võimalust võita
teenuste uusi kasutajaid. Reklaamieelarve vähendamine igal juhul toob
kaasa kaotust käibes, seda enam firmades väikese kliendibaasiga. Aga
sellised reklaamitüübid nagu bännerid (suuremates
internet-portaalides) või plakatite, led-ekraanide, meediakanalite
kasutamise hind on liiga kõrge. Näiteks, raadio- või tv-reklaamile
kulutatud reklaamieelarve koos online-turundusega (e-mail, sms või
SEM) annavad ärile palju efektiivsema arendust, sest et nii reklaam
jõuab õige tarbijate sihtgrupini. Ei ole mõtet näidata populaarse
ööklubi reklaami bussis, mille peamised kasutajad on pensionärid, või
reklaamida skleroosiravimit noorteportaalis.”

Reply »

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.