Blog

Direktiiv ja eelnõu

Tänu loole The Register’is on põhjust jätkata teemal EL võlts-arvustuste vastu.

Direktiiviks on 2005/29/EÜ ehk Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market (lingilt leiab ka eestikeelse versiooni).

E-õigusest leian, et Eestis on direktiivi muutmiseks teel Riigikogu poole Tarbijakaitseseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seadus. Tarbijakaitseseaduse §12’6 punkt 8 (“Tingimusteta on keelatud järgmised eksitavad kauplemisvõtted:”) lõige 22 peaks hakkama kõlama nii:

22) tõele mittevastav väide või muul moel vale mulje loomine, et kaupleja ei tegutse oma kaubandus-, majandus-, käsitööndusliku või kutsetegevusega seotud eesmärgil või tõele mittevastavalt enda esitlemine tarbijana;

Direktiiv ja seadusemuudatus vääriksid pikemat käsitlust, sest tegu äärmiselt mahukate tekstidega, puudutades näiteks ka püramiidkaubandust kus soodustus sõltub ostja toodud uute klientide hulgast, samuti agressiivturundust: keelatud kauplemisvõtete hulgas on “järjekindlate ja soovimatute pakkumiste tegemine telefoni, faksi, e-posti või muu sidevahendi abil”.

Huvitav, kas ma saan selle alusel kuidagi Lux-Eestilt mingit raha nõuda kui nad jälle mulle helistavad ja imelist tolmuimejat pakuvat?

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.