Blog

E-turunduse mudel

1. Plaanimatu tegutsemine – sihitu eksperimenteerimine koos piiratud analüüsiga. Keskendutakse lehe sisu koostamisele.
2. Laialivalguv juhtimine- osades valdkondades on tegevus struktureeritud. Keskendutakse uue kliendi võitmisele.
3. Keskne juhtimine – eesmärkide seadmine ja kontroll toimub organisatsiooni tasemel. Tegeletakse ellurakendamisega.
4. Tegevuste-põhine juhtimine – elluviimine on turundustegevustega seotud. Keskendutakse kliendi hoidmisele.
5. Seotud ja optimeeritud – digitaalse turunduse arendamisele keskendunud asjatundlik lähenemine. Tegeletakse optimeerimisega.

E-turunduse arengutsükkel Strateegia ja tegevuste arendamine E-turunduse asukoht organisatsioonis Spetsialistide sisseost Turunduse kaasatus firma juhtimisse Online turunduse eesmärgid
1. Plaanimatu tegutsemine Vähene Juhita ja kontrollimatu eksperimenteerimine Piiratud Tagasihoidlik Koduleht-brošüüri loomine
2. Laialivalguv juhtimine Vähe eesmärgistatud Määratlemata Teadvustatud Üldsõnaline Kliendi kodulehele meelitamine
3. Keskne juhtimine Lähtutakse spetsiifilistest organisatsioonilistest eesmärkidest Keskjuhtimisele alluv Kaasatud Koostöö aastaplaanide koostamisel Kliendi suunamine & kliendi kogemuste uurimine
4. Tegevuste põhine juhtimine Keskendumine online-kanalite täiustamisele Tegevuste-põhiselt juhitav Tegevusi juhtiv Partnerlus Kliendi hoidmine
5. Seotud ja optimeeritud tegutsemine Kõikide kanalite seotud arendus Kombineeritud Kombineeritud Täielik kaasatus Elutsükli optimeerimine

– E-turunduse mudel põhineb Dave Chaffey töödel.
– Kui Sul on plaan oma koduleht järgmisele tasandile viia, siis võibolla altex saab aidata:)

Loading Facebook Comments ...

There is 1 comment .

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.