Blog

e!-ürituste soodus- ja priipääsmed: kuidas see toimib?

Hei!

Ilmselt tekib küsimus, et milleks altex (tuntud oma mitteformaalsuse poolest) ühtäkki nii jäiga hoiaku võtab, ent… põhjused on puhtalt praktilised.

Järjest sagedamini on juhtunud seda, et meie üritustele saabuvad eelnevalt registreerimata inimesed – lootuses, et nad ukselt tasuta sisse lastakse, sõltumata sellest, kas ja mil määral selleks üldse õigust oleks. Siiani oleme püüdnud mõistlikkuse piires paindlikkust üles näidata, aga nüüd näib piir käes olevat 🙂

Teadmata üritusel osalejate tegelikku arvu vähemalt 2 päeva enne seminari toimumist, on äärmiselt keeruline planeerida nii istekohti kui ka kohvipause.

Nii et siis – kuidas ja mis ja mida?

KUIDAS e! ÜRITUSTEL OSALEDA?

  • Kui soovid mõnele seminarile tulla, tuleb ennast eelnevalt registreerida. See käib lihtsalt, veebi kaudu.
  • Registreerumise õnnestumist kinnitab vastav e-postiga saadetav kinnitus.
  • Kui kinnitust ei tule hiljemalt 2 tööpäeva jooksul, soovitame meiega ühendust võtta.
  • Ennast tuleb kirja panna ka priipääsmete omanikel! Kes EI ole ennast eelnevalt registreerinud, see ei jõua ka nimekirja – ning sissepääs toimub edaspidi vaid nimekirja ja/või vastava kinnituse alusel.
  • Kes hilja, see ilma – ehk hiliste ärkajate käest me uksel osalustasu ei kogu ning seminaripäeval üldiselt kedagi enam ei registreeri.

PRIIPÄÄSMED:

Mõningatele oma eelmiste e!turunduste esinejatele oleme lubanud vaba sissepääsu järgmistele üritustele. Tegemist ei ole põhiõiguse vaid privileegiga… Tegu on nimeliselt ja personaalselt antud lubadusega, mis ka kehtib nimeliselt ja personaalselt (ega ole “kolleegile”, “paarile sõbrale” või muul moel järgmistele isikutele edasi antav). Kõik, kes on taolise lubaduse saanud, on sellega kindlasti ka isiklikult kursis.

Samuti oleme järgmiste ürituste pääsmeid jaganud välja viimati toimunud ürituse kohta tagasiside andjatele; mõnele tublile blogijale; auhindadena jne.

Ehk siis on olemas terve hulk inimesi, kel õigus ühele või teisele üritusele ‘niisama’ sisse saada. See aga ei tähenda, et selle võimalusega teatud kitsendusi ei kaasneks või et ennast kirja panema ei peaks.

Me ei armasta eriti bürokraatiat, kõike saab ajada vabas ja inimkeelses vormingus, ent info kui selline tuleb siiski õigeid kanaleid pidi õigesse kohta edasi anda. 🙂 Nii et veebivormis lisage siis vastav selgitus kommentaarilahtrisse või saatke e-post Krisile vähemalt 2 päeva ENNE seminari toimumist.

Sissepääs toimub registreerunute nimekirja alusel, sinna lisatakse ka kõik “tasuta” tulijad. Kes kirjas, see sees. Kes mitte, see saab võimaluse järgmisele üritusele registreeruda.

TINGIMUSED JA KITSENDUSED PRIIPÄÄSMETEL:

e!-ürituste endised esinejad:
Vabapääse järgmistele e!TURUNDUS üritustele tähendab priipääset üldistele e!TURUNDUS seminaridele, mitte aga mistahes altexi poolt korraldatavale koolitusele-seminarile-töötoale.

Üldised e!-üritused on alati koos numbriga – näiteks e!10 või e!12 ning mõeldud suuremale kuulajaskonnale.

Eriüritused, ka seminarivormis, on tähistatud teemanimega – näiteks e!Usability või e!Performance. Need on väiksemad, limiteeritud kohtade arvuga spetsialistidele suunatud üritused.

Endiste esinejate vabapääse kehtib, nagu juba öeldud, ainult üldistele e!TURUNDUSE seminaridele. Lisakitsendusena: et pääse anti üle X ettevõttest tulnud esinejale, siis juhul, kui antud esineja on vahepeal vahetanud töökohta ja/või töötab nüüd altexiga mitte partnersuhetes olevas ja meie teenustega otseselt konkureerivas agentuuris, kaotab ta oma tasuta sissepääsuõiguse.
Küll aga on neil alati võimalus registreerida ennast tasulisele seminarikohale 🙂

Täpsemat infot saab vajadusel Krisi käest.

Blogijad

Oleme möödanikus läbi viinud mitmeid väga toredaid ja edukaid blogikampaaniaid ning pakkunud vahel võimalust üritustel tasuta osaleda juhul, kui blogija aitab kaasa antud ürituse reklaamimisele.

Tegemist ei ole standardi või reegliga, s.t vastava võimaluse pakkumise üle otsustame iga kord ja iga ürituse puhul eraldi ning anname sellest ka eraldi (näiteks oma blogis) teada. Kui me pole blogipakkumist välja kuulutanud, siis järelikult seda pakkumist antud juhul ka ei ole.

Blogikampaania tingimused on samuti iga kord veidi varieeruvad ja kampaania üleskutses kirjas.

Soovid erandit? Võta ühendust Krisiga. Mõistliku ajavaruga (jutt on nädalatest, mitte mõnest päevast või tunnist) ja väga mõistliku idee korral oleme nõus seda kaaluma, aga siis peab asi meie jaoks tõesti huvitav ning põhjendatud olema 🙂

Õpilased

Üldistele E!turunduse üritustele oleme vahel pakkunud lisasoodustusi (üli)õpilastele või teatud (üli)koolide kursustele erihinda või suisa tasuta kohti.
Need pakkumised kehtivad ainult konkreetse seminari raames ning õigetele huvigruppidele korrektse registreerumise korral. Ehk siis IT-kolledžist kuuldud kõlakas, et “saab tasuta”, ei anna erilist lootust seminariukselt kaugemale jõuda (sest sissepääs on nimeline) vms. 🙂

Kes on tulemas tasulisele kohale üritusele, kus on ette nähtud üliõpilase soodustus, see peab vastava info ka registreerumisvormis ära märkima… Hilisem arvete ümbervormistamine on hirmtüütu… 🙂

Ja veel. Tasuta tulijad, pange end kirja – kui on “tasuta” info väljas, lugege ka seda rida, kus on selgitatud, mida selleks tegema peab 🙂

Ajakirjanikud

E!-üritustele tulla soovivad ajakirjanikud peaks endast eelnevalt märku andma (otsekontakt: Kris) ning kinnitama, et nad antud üritusest tõepoolest hiljem ka kirjutavad. Juhul, kui nad ei saa seda tagada, tuleks ajakirjanikul registreeruda tasulisele kohale (lisades kommentaarilahtrisse kindlasti märke: ajakirjanik) ning juhul, kui nende kirjatükk hiljem siiski meedias ilmub, on võimalik seminariraha tagasi saada.

Grupisoodustused.

Enamikul üritustel on ette nähtud grupisoodustused ning vastav info on broneerimislehel olemas (koos eraldi “linnukese” tegemise lahtriga). Soodustus kehtib ühe arve/maksja piires registreerunutele. KUI ettevõte registreeris kõigepealt 2 osalist ja hiljem lisandus neile samast ettevõttest veel 3 (ent tegemist on kahe eraldi väljastatud arvega), palun vastav info kindlasti teisel registreerimisel kommentaarilahtrisse kirja panna ja/või Krisi või Caroliga ühendust võtta – nii on kindel, et arvele väiksem number jõuab 🙂

Aga oletame nüüd, et teilt sooviks tulla kohe suurem hulk inimesi? 6 ja enama pileti müümisel (näiteks soovib mõni agentuur kutsuda seminarile ka oma kliente) tasub sellekohasest huvist varakult teada anda, nii saame pakkuda eriti toredaid allahindlusi.

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.