Blog

Emaili kampaania efektiivsuse mõõtmine

Sam Michel rääkis Emetricsil emailide mõõdikutest ehk mida saaks ja tuleks emaili kampaaniate puhul mõõta.

Üldiselt põhinevad emaili mõõdikud järgnevatel alustaladel:

  • 1. Tähelepanu – From, To, Subjecti rida.
  • 2. Huvi ja soov – kirja sisu; disain ja paigutus; segmenteerimine ja dünaamiline sisu.
  • 3. Tegevus/Action – tegevusele ärgitamine (call to action); kampaanialeht/maandumisleht (landing page)

Igal emaili kampaanial on oma eesmärk (müük, tegevus, teadvustamine jne), millele vastavalt kasutatakse sobivaid mõõdikuid. Siinkohal ei lasku ma rohkem emaili turunduse detailidesse, sest postituse esialgne mõte oli tegelikult konkreetse mudeli tutvustus, mille abil saab emaili kampaania efektiivsust mõõta. Emaili turunduse kohta soovitan uurida näiteks email days ja email wars blogisid, mis on ühed oma ala autoriteetsemad.

Muide häid benchmarke leiab Bronto statistikast, mille põhjal on näiteks emaili kohalejõudmise määr keskmiselt ~93%, avamise määr ~25-35% ja klikkimise määr ~5-6%. Samuti tasub võrdlusbaasina uurida Lyris aruandeid.

Nüüd asja juurde. Umbes kuu aega tagasi tutvustas Marketing Experiments mudelit, mis võtab arvesse kõiki olulisi emaili kampaania komponente ja võimaldab anda päris hea hinnangu kogu kampaaniale.

Mudel ise näeb välja selline:

ECE = 3Iq + 2or + 2bc + 2it + ef + dr

ECE – emaili kampaania efektiivsus (Email Campaign Effectiveness)
lq – listi kvaliteet (List Quality)
or – pakkumise asjakohasus (Offer Relevance)
bc – sisu kopi (Body copy)
it – ajastus (Intrinsic timing (send times and urgency))
ef – kirja lahtrid (Envelope fields: Subject/From Lines)
dr – kohaletoimetamise määr (Deliverability Rate)

Emaili kampaaniat tasuks nendest seitsmest aspektist lähtuvalt jälgida ja mõõta. Kui on võimalik mõnes neist edusamme teha, võib oodata paremaid tulemusi. Nagu näha, on kõige suurema kaaluga listi kvaliteet, mille asemel Eesti kontekstis kiputakse aga eelistama hoopis listi kvantiteeti – tulistame rohkem kirju välja, küll siis midagi tagasi tiksub! Seega arenguruumi on küll.

Mudelisse süvenedes tekkis mul küsimus, millele Marketing Experiments vist pole mõelnud. Nimelt tundub korrektsem esitada valem kujul:

ECE = (3Iq + 2or + 2bc + 2it + ef) * dr

Seda seetõttu, et kui kohaletoimetamise määr võrdub 0’ga, siis oleks loogiline, et kampaania efektiivsus on samuti 0. Algne mudel seda ei arvesta 🙂

Loading Facebook Comments ...

There is 1 comment .

Sam Michel

My Eesti isn’t up to much, or in fact anything so I don’t know what’s written in the post, I get the gist though 🙂

I’d like to point out that the formula definitely isn’t mine but was created by the very bright boys and girls at Marketing Experiments. If you don’t get their emails, I’d highly recommend signing up for a very scientific approach to marketing.

Reply »

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.