Blogi

Uued Altexi WordPress uuendus ja halduspaketid

Uuendame sinu WordPress veebisaidi. Jälgime turvalisust, töösolekut ja lehe kiirust. Puhastame vajadusel pahavarast. Anname personaalset nõu lehe kiiruse parandamiseks.Kõike seda alates 29 EUR /kuu +…

We are looking for Client Advisers

A Client Adviser is a professional who supervises customer accounts for Altex Experts. 

Client Advisers work to increase profits for client and services sales for Altex Experts by maintaining existing client relationships and gaining new accounts. LEARN…

2019-08-29 Altex ülevaade

Väike mitteformaalne ülevaade sellest millega tegeleme viimasel aja…

Andmepüügimeetod, mis sihib Gmaili kontosid

Siinne artikkel on kokkuvõte pikemast Wordfence´i lehel avaldatud Mark Maunderi  artiklist, mis kirjeldab Gmailiga seotud andmepüügi ehk õngitsemise meetodit.

Andmepüük antud meetodi puhul toimub nii:

Ründaja saadab e-kirja su Gmaili kontole. See e-kiri võib tulla kelleltki, keda sa tead ja kelle konto juba on siin kirjeldatavat meetodit kasutades häkitud. Saadetud e-kiri võib…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele V: Näpunäited

Wordpressi keskkonnas on sisu lisamisel võimalik valida vähemalt kahe vaate vahel: visuaalne ja tekstivaade. Meie artiklite seeria alguses sai neile pilk heidetud.

Esimene on loodud sisu lisamise lihtsustamiseks ning pakub elementaarseid võimalusi nupuvajutusega teksti kujundada (kald- või rasvane kiri, loetelu, teksti joondus), linke või tsitaate lisada ning seda on lihtne kasutada.

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele IV:

Kodulehele sisu lisamisel huvitavad meid eelkõige need elemendid, mida kasutatakse <body> elemendi sees. Olgu siinkohal mõned olulisemad neist koos enim kasutatavate atribuutidega ära toodud:

Element
Kirjeldus
Atribuudid

<h1> … <h6>
Määratleb pealkirja suuruse
style, alt, title

<p>
Määratleb lõigu, Wordpressis on see märgis nähtav vaid…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele III: HTML parameetrid

Kõik HTML elemendid võivad kasutada parameetreid ehk atribuute. HTML parameetrid lisatakse algusemärgise sisse pärast märgise nime. Atribuute eraldatakse ükteisest ja märgise nimest tühikuga.

Atribuut koosneb üldjuhul atribuudi nimest ja atribuudi väärtus(t)est. Väärtus(ed)  suletakse jutumärkidega ning ühe atribuudi väärtused eraldatakse üksteisest…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele II: HTML elemendid

HTML dokument koosneb HTML elementidest. Element koosneb tavaliselt algusemärgisest, lõpumärgisest ja nende vahele jäävast elemendi sisust.

HTML märgised (i. k. tags) on piiratud nurksulgudega ning neid me kodulehte sirvides ekraanil ei näe. Märgiste ülesanne on öelda brauserile, kuidas märgiste vahele jäävat teksti kuvada. Selleks tihti lisatakse algusemärgise sisse pärast…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele I: Sissejuhatus HTMLi

HTML (HyperText Markup Language) on markeerimiskeel veebilehtede kirjutamiseks.  Selle abil saab brauserile öelda mida, kus ja kuidas soovime ekraanil näha.

HTML annab võimaluse teksti vormindada ning siduda viidete (linkide) abil objektidega (nt pildid, pdf-failid, helid, videod, programmid, css-failid (kujundusfailid)) ning teiste veebilehekülgedega.

Iga sisuleht kodulehel on…

Google hakkab märgistama HTTP lehekülgi mitteturvalistena

Alates jaanuarist 2017 hakkab Google brauser Chrome märgistama HTTP lehti kui “mitetturvalisi”. Seega on aeg hakata mõtlema selliste lehtede omanikel kuidas minna üle HTTPSile.

Google´i sõnul juba praegul rohkem kui pooled lehed, mida laaditakse Chrome´i brauseriga kasutavad HTTPSi ning tegu on kasvava trendiga. Veebi turvalisemaks muutmise poolelt on tegu hea uudisega.

Goog…

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.