Category

HTML

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele V: Näpunäited

Wordpressi keskkonnas on sisu lisamisel võimalik valida vähemalt kahe vaate vahel: visuaalne ja tekstivaade. Meie artiklite seeria alguses sai neile pilk heidetud.

Esimene on loodud sisu lisamise lihtsustamiseks ning pakub elementaarseid võimalusi nupuvajutusega teksti kujundada (kald- või rasvane kiri, loetelu, teksti joondus), linke või tsitaate lisada ning seda on lihtne kasutada.

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele IV:

Kodulehele sisu lisamisel huvitavad meid eelkõige need elemendid, mida kasutatakse <body> elemendi sees. Olgu siinkohal mõned olulisemad neist koos enim kasutatavate atribuutidega ära toodud:

Element
Kirjeldus
Atribuudid

<h1> … <h6>
Määratleb pealkirja suuruse
style, alt, title

<p>
Määratleb lõigu, Wordpressis on see märgis nähtav vaid…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele III: HTML parameetrid

Kõik HTML elemendid võivad kasutada parameetreid ehk atribuute. HTML parameetrid lisatakse algusemärgise sisse pärast märgise nime. Atribuute eraldatakse ükteisest ja märgise nimest tühikuga.

Atribuut koosneb üldjuhul atribuudi nimest ja atribuudi väärtus(t)est. Väärtus(ed)  suletakse jutumärkidega ning ühe atribuudi väärtused eraldatakse üksteisest…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele II: HTML elemendid

HTML dokument koosneb HTML elementidest. Element koosneb tavaliselt algusemärgisest, lõpumärgisest ja nende vahele jäävast elemendi sisust.

HTML märgised (i. k. tags) on piiratud nurksulgudega ning neid me kodulehte sirvides ekraanil ei näe. Märgiste ülesanne on öelda brauserile, kuidas märgiste vahele jäävat teksti kuvada. Selleks tihti lisatakse algusemärgise sisse pärast…

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele I: Sissejuhatus HTMLi

HTML (HyperText Markup Language) on markeerimiskeel veebilehtede kirjutamiseks.  Selle abil saab brauserile öelda mida, kus ja kuidas soovime ekraanil näha.

HTML annab võimaluse teksti vormindada ning siduda viidete (linkide) abil objektidega (nt pildid, pdf-failid, helid, videod, programmid, css-failid (kujundusfailid)) ning teiste veebilehekülgedega.

Iga sisuleht kodulehel on…

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.