Blogi

E-posti turundus- uudiskiri või mitte, selles on küsimus…

Milleks saata klientidele uudiskirja?

Laias laastus võib uudiskirjade eesmärki näha kahesugusena:

1. Soov läbi viia sooduskampaaniaid: nt kõik kaup -60%, nagu seda teevad erinevad kupongiportaalid.

2. Jagada inimestele infot mingi toote/teenuse kohta, et tõsta bränditeadlikkust ning soosida ostude sooritamist. Pideva uue infoga kinnistatakse end inimeste teadvusse, näiteks erinevate uute telefonide/autode puhul, kui inimene kaalub ostu sooritamist valib ta endale enamasti juba tuttava toote, mille kohta on tal piisavalt eelinformatsiooni.

Milles seisneb uudiskirja kasulikkus?

Uudiskiri on vahend oma klientidega suhtlemiseks ja võimalus lisaks info väljasaatmisele ka info kogumiseks. Mõtekas on luua kohe alguses ülevaatlik kommunikatsiooniahel- kuidas klient vastu võtta, kui ta uudiskirjaga liitub, milline on e-kirjade sisu, suhtlemistoon ja väljasaatmise regulaarsus, mil viisil reageeritakse kliendi lahkumisele.

See otsus, kui tihti tasub uudiskirja saata, sõltub juba konkreetse valdkonna eripärast. On olukordi, kus seda on arukas teha igal nädalal ja samas, kus töötab paremini uudiskirja väljasaatmine iga kuu või lausa kolme tagant. Põhiline on see, et kliendile on tõesti edastada uut infot.

Uudiskirjade väljasaatmisele järgnev analüütiline osa annab selguse, kes uudiskirjade saajatest on Teie tegemistest huvitatud ning keda võite pidada potentsiaalseteks ostu sooritajateks ja milliste valdkondade või toodete vastu on kliendid erilist huvi üles näidanud.

Selgitaks seda reisibüroo uudiskirja näitel. Juhul kui on kliendile pakkuda kolm erinevat reisisihtkohta (Hispaania, Prantsusmaa ja Türgi) ning välja saadetakse uudiskiri, kus on sees reise lähemalt tutvustava infoni viivad lingid, on hiljem võimalik näha seda, kui paljud tundsid huvi konkreetsete reiside kohta ja saab luua lausa nimekirja nendest, kes olid huvitatud ühest või teisest pakkumisest. Taoline inimeste huvi talletamine, annab võimaluse palju täpsemaid pakkumisi teha õigele sihtrühmale.

tvtropes.org

Image source: tvtropes.org

Uudiskiri on päris hea võimalus tuletada ennast kliendile meelde, olemata samas liigselt pealetükkiv. Klient saab ise otsustada, kas ta avab uudiskirja ja millal ta seda teeb. Lisaks on tal võimalik teda huvitava info juurde tagasi pöörduda ka hiljem. Paljudel teistel puhkudel on kliendi jaoks reklaamiga või infoga kokkupuude lühike ning hetkeline, nt välireklaami puhul puudub tihti võimalus nähtud infot mugavalt täpsustada või üle kontrollida. Uudiskirjaga saadetud infot on võimalik lugeda üha uuesti ning vajadusel jagada seda mugavalt ka oma sõpradega.

Vähenda tööd, kasvata tulemusi

Kahjuks paljud turundusinimesed ei ole isegi teadlikud neile saadaval olevate e-posti turundusvõimaluste arsenalist, mis puudutab uudiskirjade andmebaase ja e-posti saatmise tehnilist poolt, ega kasuta ära edumaad, mida pakuvad ladusalt toimivad infosüsteemid. Ostjate kliendiandmed on tihti ühes andmebaasis ja uudiskirjaga liitujate andmed jällegi teises kohas. Tuleb ette pidevat kontaktide andmete ühest kohast teise liigutamist või on tekkinud olukord, kus andmete killustatuse tõttu saab ainult mingi osa kontaktidest kampaaniatest või muust vajalikust infost teavitatud. Sellises olukorras ei saa kokku kogutud andmebaas täita oma tegelikku potentsiaali ega eesmärki.
Võimalus sünkroniseerida oma majandustarkvara uudiskirja tarkvaraga, hoiab kokku aega ja tagab kindluse, et kõikideni kelleni soovitakse e-kirja teel jõuda, ka jõutakse.

Kuidas aga ühendada uudiskiri ja näiteks Facebookis ilmuv info, ehk vältida topelt tööd ühe ja sama info avaldamisel? See on lihtne, sest tänapäeva e-posti tarkvara võimaldab juba automaatset uudiskirja postitamist Facebooki konto seinale.

Milleks on vaja head tarkvara?

Hea tarkvara välistab klientidele “katkiste” e-kirjade saatmist, kus sisult juhivad tähelepanu kõrvale ebameeldivaid tehnilised probleemid, näiteks teksti illustreerivad pildid ei avane või tõstetakse hoopis lisafailideks, mis meiliga lihtsalt kaasa saadetakse. Selline raskesti loetavate meilide probleem võib tihtipeale kiirelt kahandada inimeste arvu, kes nende saamiseks on nõusoleku andnud ja sulatada kontaktide nimekirja üpris õhukeseks.

Meilitarkvaradel on olemas toeks mitmed serverid, mis jaotavad kirjade saatmise koormust. Võib juhtuda, et kui Teil on vaja 1000 kirja välja saata, satute seda tegevust oma ettevõttele loodud meilikonto alt sooritades hoopiski blokeeritud spämmilisti, sest süsteem tuvastab ebanormaalse meilide väljamineku koguse. Erinevatel meiliserveritel on varieeruv meilide arv, mida võib minutis saata ning edukaks väljasaatmiseks ongi vastava seadistuse meilitarkvarad juba ära teinud ja sinu eest ära proovinud.

Tulemuste mõõtmine

Kas teate, mis saab Teie saadetud uudiskirjadest edasi peale väljasaatmist? Kui palju on meili avamisi, reaalseid lugejaid? Kui palju avatakse meilisiseseid linke? Kes ja millega avab saadetud infot? On selleks arvuti või mobiil? Just sellised teadmised salvestab hilisemaks läbitöötamiseks spetsiaalne tarkvara. Võimalik on ka lasta kujundada graafikuid inimeste ostude ja käitumiste kohta, et anda olukorrast ja infost paremat visuaalset ülevaadet.

Kõige tähtsam küsimus

Nii jõuamegi tagasi põhilise juurde, uudiskiri või mitte?. Kui vastus on jah, oleks järgmine küsimus, kas töötav uudiskiri või mitte? Turunduses on alati võimalus, et tööd tehakse palju, aga tulemused on laialivalguvad, hägused või halvasti mõõdetavad. E-posti turunduse võimalusi arendatakse ja lihvitakse pidevalt, sest inimesed on küll aina rohkem interneti kaudu kättesaadavamad, kuid arvestada tuleb, et nende meilikasti jõuab koguselt ka aina suurem hulk infomüra. Loetakse neid kirju, mis sisaldavad mingit infopõhist väärtust ja on tehniliselt puhtad. Ülejäänud rändavad prügikasti, sest elu on liiga lühike, et seda kulutada asjatult. Seega tasub asja uurida ja panna tööle süsteem, mis loob väärtust. Iga kord, kui uudiskiri välja läheb, küsi endalt- kas ma ise loeksin seda?

Marek Metsalu

marek@altex.ee

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.