Blogi

HTML, WordPress ja sisu lisamine kodulehele II: HTML elemendid

HTML dokument koosneb HTML elementidest. Element koosneb tavaliselt algusemärgisest, lõpumärgisest ja nende vahele jäävast elemendi sisust.

HTML märgised (i. k. tags) on piiratud nurksulgudega ning neid me kodulehte sirvides ekraanil ei näe. Märgiste ülesanne on öelda brauserile, kuidas märgiste vahele jäävat teksti kuvada. Selleks tihti lisatakse algusemärgise sisse pärast märgise nime erinevaid parameetreid ehk atribuute (i.k. attributes).

Elemendi üldkuju võib kokku võtta nii:

2016-11-25-html-artikkel-elemendi-uldkuju

Elemente, millel lõpumärgis puudub, nimetatakse tühjadeks elementideks, kuna neil puudub elemendi sisu. Sellised on näiteks reapoolitaja <br>, horisontaalse joone tekitaja <hr> ja pildi element <img>. Neid võidakse märkida kahel moel, kas täpselt nii nagu algusmärgiseid teiste elementide puhul või lisades algusmärgisele enne tagumist nurksulgu kaldkriipsu:

2016-11-25-html-artikkel-tuhja-elemendi-uldkuju

Omamoodi element on HTML teksti sisse kommentaaride tegemiseks loodud element, millel on puhtalt märkmete tegemise funktsioon ning mis ei mõjuta mitte kuidagi HTML-faili kuvamist brauseri aknas:

2016-11-25-html-artikkel-kommentaari-elemendi-uldkuju

Elemendid võivad sisaldada teisi elemente.

2016-11-25-html-artikkel-elementide-hierarhia

Kui vaatame selle lõigu asetsemist HTML-dokumendis, siis võime näha nelja üksteise sees paiknevat elementi:

<html>

<body>

<p><strong>Meri kauka taga.</strong>Jõgi keset hoovi.</p>

</body>

</html>

<html> element piiritleb kogu HTML-dokumenti, <body> element sisaldab teavet, mis on nähtav brauseri aknas, element <p> piiritleb ühte lõiku ning <strong> määrab ära teksti osa, mis kuvatakse jämedas kirjas.

Enne <body> elementi süvenemist, vaatame lähemalt HTML atribuute.

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.