Blogi

Maja ehitamist alusta vundamendist ehk miks ühele veebile sisustrateegia?

Nii nagu ükski ehitaja ei alusta maja ehitamist vundamendist ning ilma korraliku jooniseta, ei tasu ka oma

Sisustrateegia

Sisustrateegia

veebilehe ehitamist alustada ilma korraliku plaanita. Korraliku plaanita selle kohta, millistest tükkidest see veebileht koosnema hakkab ning kuidas need tükid üksteisega kokku sobituvad.

Samuti oleks nii maja kui ka veebilehe ehitamisel ju kasulik teada, kes ehitatavaid ruume/lehti kasutama/lugema hakkavad ja millised on nende kasutajate soovid ning vajadused. Selles kõiges aitab meid üks ülevaatlik, põhjalik ja läbimõeldud veebi sisustrateegia (Web Content Strategy).

Oletame, et teie peres kasvavad lisaks teile veel ka lapsed. Nemad vajavad ilmselt seda, et nende tuba teie majas oleks valgusküllane ning igati nende arengut soosiv – seal võiks olla värvi ja piisavalt tegemist, et tagatud oleks arendav keskkond. Samas vajate teie, et selles majas oleks ka näiteks kabinet, mis tagaks teile võimaluse tegeleda oma tööga – seda ilma häirivate teguriteta ning mõttetööd soosivas keskkonnas.

Sama tuleb silmas pidada ka veebilehe loomisel. Veebi sisustrateegia koostamisel on üheks esimeseks sammuks lehe kõikide sihtrühmade ning nende infovajaduse kaardistamine – millist infot või vajalikke lisavõimalusi iga sihtrühm vajab. Selle kaardistamise tulemusel valmib nö “sisutabel” ehk “content list” kogu teie vajaminevast veebisisust.

Kui meile on selgeks saanud, milliseid ruume meie majja vaja läheb ning millised on nende ruumide otstarbed, tuleks asuda nende ruumide paigutamise juurde. Veebi puhul täidab seda ülesannet veebi “wireframe”. Selles faasis paneme paika, millised tükid asetsevad kus, et kasutajal oleks hea ja põhjalik ülevaade talle pakutavast.

Kujunduse järgmises faasis tegeleme aga juba otseselt veebi kujundamisega – valime värvide, fontide ja liigendusvariantide vahel. Samas äkki meeldib teile suvisel perioodil basseinis sulistada või sügiskülmade saabudes õue asemel lehtlas grillida. Veebi kontekstis tähendab see lehe lisafunktsionaalsust – kas teie lehel peaks asetsema otsingukast või kust on võimalik vaadata sisupuud.

Kas sellised tükid on osa veebistrateegiast ning vajavad läbimõtlemist. Samuti nagu vajavad läbimõtlemist maja liitumised kõikvõimalike kommunikatsioonidega, olgu selleks siis elektriühendus, gaasitrass või naabriga kahasse rajatud puurkaev, vajab läbimõtlemist ka teie lehe liidestatus teiste teile oluliste lehtedega ja näiteks sotsiaalmeedia kanalitega.

Pere kasvades võib teil tekkida vajadus lisaruumi järele ning kindlasti on üheks kuluefektiivseks variandiks ka juurdeehitus. Nagu arhitekt võiks näha ette hoone hilisemat suuremaksehitamist, jätab hea sisustrateegia alati veebile ruumi ka edasiarenemiseks – paneb paika veebi “arengukava”, mida ei pea küll ilmtingimata kohe ellu viima asuma, kuid mis näeb ette võimalike samme tulevikuks.

Selles etapis valmib nägemus teie veebi arenguvõimalustest tulevikus.
Kui nüüd kõik need osad kokku panna, on teie käes põhjalik ülevaade teie planeeritavast veebist – koos kõikide selle osade sihtgruppide, info sisu ning lisafunktsioonidega.

Altex soovitab teil alati enne uute veebisaitide kallale asumist, kuid miks ka mitte olemasolevate veebisaitide uuendamist, tellida oma veebile sisustrateegia. See säästab tulevikus nii teie aega kui raha ning on meie hinnangul hädavajalik komponent veebisaidi ehitamise protsessis.

Nagu mäletame hundi ja kolme põrsakese muinasjutust, jäi viimasena seisma ikkagi Nuf-Nufi maja, mis oli ehitatud kivist ning korralikule vundamendile. Samamoodi peaks olema ehitatud ka teie veebileht – läbimõeldult ning korraliku plaani järgides.

Sven Lillepalu
sven.lillepalu@altex-experts.com

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.