Blog

Internet või siis ikka internet?

Väikese toreda vahepalana kõigile neile, kel eesti keele ilu, võlu ja valu südameasjaks eeskätt veebi- ja tehnikaasjadest kõneledes, siis:

seni oli korrektne kasutada terminit “internet” vaid ja ainult suure algustähega, sest tegemist on arvutivõrgu nimega. Täpselt sama reegli alusel paneme ka inimese nime suure algustähega (Mati, Edgar, Kalmer).

30. juuni 2008 Emakeele Seltsi keeletoimkonna soovituse kohaselt muudeti antud korda “internet versus Internet” osas nii:

Emakeele Seltsi keeletoimkond arutas mitmete asutuste ja isikute palvel algustähekasutust
arvutivõrkude nimetamisel.
Seni antud soovitused (mh „Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006”) viitavad üksnes
arvutivõrgule nimega Internet. Asjatundjate selgitusel on aga paralleelselt olemas üldisem
võrgustiku mõiste, mida laensõnaga samuti internetiks nimetatakse ja mis oli tuntud enne
ülemaailmsele arvutivõrgule Interneti nime andmist. Praktikas ei põhjusta algustähe erinevus
arusaamatusi, kuigi suure tähega märgitakse konkreetset arvutivõrku ja väiketähega
üldmõistet. Seepärast peab keeletoimkond mõlemat algustähevarianti keeleliselt korrektseks.
Tähele tuleb panna, et nimena vormistamisel on sõnaühendites vaja kasutada sidekriipsu
(Interneti-ühendus, Interneti-allikad), samas kui üldmõistet tähistava termini puhul saab
ühendi kirjutada kokku (internetiühendus, internetiallikad).

Otsus ise on kättesaadav (pdf-formaadis) siin.

Ainult et… kas te ikka saite aru, millal suurt ja millal väikest eelistama peaks? Või piirdute, nagu meiegi, tõdemusega, et mõlemad (seega: väiketäht) on ok? 🙂

Loading Facebook Comments ...

There are 6 comments .

Oop

See tähendab, et Internetist kirjutades ei tohi Usenetti või ARPANETti mõelda, internetist kirjutades aga võib.

Või noh, nii oleks Emakeele Seltsi rahvas ilmselt ytelnud, kui nad ennast selgelt väljendada oskaksid.

Reply »
AV —

Kas sama jama ei ole mitte inglise keeles – sõnastikud ja grammatika annavad the Internet, aga enamus ilmselt kirjutab väikese tähega, sest internet marketing, internet cafe on ju lubatud.

Ja kui juba paralleelide tõmbamiseks läks … ning ka uudishimust. Siis kuidas on lood selle sama teie firmaga? Et kas altex või Altex?

Reply »
Krissu

altex eelistab ise väiketähte.

Muu maailm mitte sama palju… 🙂

Reply »
mari —

Aga miks altex ise väikest eelistab? Mis reegli järgi on firma nimi väikese algustähega?

Reply »
AV —

Ok, reeglid reegliteks, aga mind huvitab ka, et miks otsustasite kasutada väikest tähte.
1. Kohe tekibki probleem lause algustega. Et kõik teised laused algavad suure tähega ja harjumusest/tähelepanematusest kirjutan ka altex suure tähega. Kiirpilgul on eestikeelses versioonis säilinud see suur täht altexi võtmeinimeste juures ja sellel lehel, mis kutsub osalema 25. septembri koolitusel, ingliskeelses versioonis neid näiteid rohkem.
2. Kas teksti/lause sees on vajalik firmanime eristumine või mitte, suurtäht aitaks sellele ilmselt kaasa – no võib-olla on see subjektiivse tajumise küsimus.
3. See muu maailm – tehes teisiti ja mitte nii – võib ju eneses kui ka teistes parajat segadust tekitada; aga võib-olla on see taotuslik ja millekski ka vajalik 🙂

Reply »

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.