Blog

Kuidas valida välja õiget e-posti andmebaasi?

Ilmselt on nii mõnelgi meie blogi lugejatest oma e-maili list – ükskõik, kas siis kliendibaasi, uudiskirja vms näol. E-maili andmebaasi omamine on väga väärtuslik. Nüüd on Sul ju võimalik suhelda inimestega otse, läbi personaliseeritud sõnumite. Näiteks altexis on meil internetiturunduse uudiskirja list.

Alati pole aga oma listi omamine mõttekas. Vahel on parem saata mõnele inimestele sõnum ainult üks kord. Altexi kõnepruugis (ja ka internetiturunduse üldises terminoloogias) nimetame seda tinglikult “kolmanda osapoole” kampaaniateks.

Kolmanda osapoole e-maili listidesse saab sõnumeid saata iga ettevõte. Võtame näiteks Spindo Club’i.

Spindo e-maili andmebaas kuulub altexile. Üle 75,000 inimese üle Baltikumi on andnud oma nõusoleku, et saada sõnumeid e-maili ja SMS kaudu nii altexilt kui ka teistelt ettevõtetelt, kes sellest huvitatud on.

Võtmesõnaks on siin asjakohasus – ilma segmentatsioonita muutuks list üsna kiiresti kasutuks (ja seega ka kalliks). Õnneks oleme me küsinud nende 75,000 inimese käest, kes nad on – nende vanust, sugu, asukohta, tööinfot, huvisid ja isegi seda, kas neil on juhiluba või mitte.

Nii saavad firmad läbi Spindo lihtsalt oma potentsiaalsed kliendid välja sõeluda, ega raiska aega valede inimeste tähelepanu püüdmisega (inimeste, kes ei kuulu nende sihtrühma).

Altexil on suhe ka 26 teise nõusolekupõhise e-maili listiga Baltikumis. Nad erinevad üksteisest üsna palju ja seega on oluline teada, milline list sobib millisele ettevõttele / tootele / teenusele.

Kui Sulle meeldib ise väikest uurimistööd teha (agentuuride hinnakiri võib tunduda esmapilgul üsna kallis), siis siin on 3 põhiliselt küsimust, mida listi haldaja või e-maili turunduse agentuuri käest enne kampaaniat küsida:

Kus andsid adressaadid nõusoleku pakkumisi saada?

Listi omanik peaks suutma tõestada, et kõik adressaadid on andnud oma nõusoleku kolmandatelt osapooltelt (see tähendab ka listiomanike partneritelt ja klientidelt) sõnumeid saada. Iga kord tasuks küsida kirjalik garantii selle kohta, et kõik andmebaasis olevad e-mailid on andnud oma nõusoleku ning paluda listi omanikul näidata, kus nad seda tegid (millisel veebilehel ja milliste tingimustega).

Millised on varasemad tulemused olnud?

Enne aga, kui tulemustesse süveneda, oleks hea ennast sellega kurssi viia, kuidas tulemusi tõlgendada.

  • Avamisprotsent näitab, mitu inimest e-kirja avasid (ingl. k. Open Rate). See arvutatakse välja saadetud e-mailide pealt (s.t. 100 saadetud e-maili, 34 avamist – järelikult on avamisprotsent 34%). Märkuseks niipalju, et avamine läheb arvesse “avamisena” alles siis, kui laetakse alla ehk vaadatakse ka e-kirjas olevaid pilte (professionaalne tarkvara paneb selle jaoks alati e-kirjaga ühe pisikese nähtamatu pildi kaasa) või kui e-mailis olevatel linkidel klikitakse – muud võimalust avamisi jälgida paraku pole. Teisisõnu ei ole avajatena nähtavad need kliendid, kes tutvusid kirja sisuga pilte vaatamata ja ühelgi lingil klõpsamata.
  • Klikkimisprotsent näitab, mitu inimest linkidel klikkisid (ingl. k. Click Through Rate ehk lühendatult CTR). See arvutatakse saadetud e-mailidest (s.t. 100 saadetud e-maili, 12 klikki erinevate inimeste poolt – järelikult 12% klikkimisprotsent). Siin tasub alati järgi uurida, kas see protsent on ikka arvutatud väljasaadetud e-mailide pealt ja mitte ainult kirja avajaid arvesse võttes: mõnel listiomanikul on kalduvus oma tulemusi veidi “paremaks” maskeerida.

Need numbrid (protsendid) võivad olla nii unikaalsed kui mitteunikaalsed. Tavaliselt ongi nad just mitteunikaalsed, mis tähendab, et üks inimene võis avada kirja mitu korda (ja ka klikkida mitu korda). Unikaalsete avajate ja unikaalsete klikkide puhul arvestatakse mitte tegevuste hulka, vaid ainult tegijate arvu.

Kuidas saab listi segmenteerida?

Kas e-maili andmebaasi on võimalik segmenteerida näiteks vanuse, soo, asukoha või huvide järgi? Tavaliselt lisab segmenteerimine hinnale väikese protsendi juurde (s.t. näiteks meestele ja naistele erineva sõnumi saatmine), kuid see tähendab üldiselt ka paremaid tulemusi: oma sõnumit on võimalik sihtgrupile paremini kohandada (personaliseerida) ning päris kindlasti soovitame seda võimaluse korral ka teha.

Agentuuriga või agentuurita?

E-maili listide haldajatega otsesuhtlusel on omad eelised – hea kauplemise korral on mõnikord näiteks lootus veidi parem hind välja rääkida.

Tegelikkus on aga natuke komplitseeritum – agentuurid saadavad aastalõikes välja väga suuri e-maili koguseid, mis tähendab omakorda, et tavapäraselt kehtivad neile veidi paremad allahindlused (ja erinevad mahu- ning edasimüügisoodustused), enamik agentuure on omakorda valmis saadavaid soodustusi ka oma klientidega jagama.

Ka ei paku e-maili listid tavaliselt täisteenust (kirjade kujundamine, sisu loomine, erinevad testimised, hilisem monitooring ja efektiivsuse analüüs).

Lisaks veel agentuuri töötajate kogemus, mis on tekkinud aastate jooksul erinevate toodete, teenuste ja sektorite kampaaniate korraldamisest ja võimaldab sageli instinktiivselt toimivaid lahendusi eelistada.

Iseseisev e-maili turunduse agentuur teab, kuidas iga list käitub ning millistel kampaaniatel / sõnumitel on kõige suurem tõenäosus õnnestuda.

Altex on ainuüksi viimase aasta jooksul loonud ja kohale toimetanud üle 100 e-maili turunduse kampaania. Peale selle on meil prioriteetne ligipääs nii mõnessegi listi, üle keskmise soodustused ja head teadmised, kuidas ja kus midagi teha.

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.