Blog

Marju Lauristin

Tartu Ülikool
Marju Lauristin Pärnu Turunduskonverentsil 2009

Teema: KUIDAS MUUDAB KRIIS EESTI INIMESTE VÄÄRTUSHINNANGUID JA TARBIMIST?

Oleme viimased aastad näinud tarbimisühiskonna mentaliteedi jõulist pealetungi, mis on pannud naeratama ärijuhte ning pead vangutama sotsiaalteadlasi. Kas Eesti inimese tarbimiskäitumine ja väärtushinnangud kriisi käigus muutuvad või on tegemist vaid hetkeks peatuva protsessiga?

Edukas turundusjuht mõistab, mis toimub tema ümber. Kuidas tekivad ja muutuvad vajadused? Mida nõuab ühiskond? Milline nihe toimub tarbijakäitumises? Milline on ettevõtete sotsiaalne vastutus praegu? Need on vaid mõned küsimused, millele võib vastust otsida Marju Lauristi ettekandest. “Majandus on osa ühiskonnast ja taipamata tervikut on keeruline end vee peal hoida,” ütleb proua Lauristin.

MARJU LAURISTIN biograafia

Marju Lauristini tutvustamiseks ei pea kasutama palju sõnu. Ta on sotsiaalteadlane, intellektuaal, Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor. Tema hoogne kõneviis, paeluvad mõttekonstruktsioonid ning põnevad järeldused panevad ennekõike mõtlema.

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.