Blog

Miks me promome konverentsiturismi

Eelmise nädala blogipostitustest käivad läbi mitmed konverentsid sh väljaspool Eestit, võimalust mööda koos viitega tõenäosusele meid seal kuulajatena kohata ja üleskutsega liituda. Põhjus lihtne: Eesti on väike ja kohapeal toimuvas diskussioonis peab osalema, kuigi see suure tõenäosusega võtab üldistavalt kokku kasutuselolevad praktikad ja vahest viitab ka veidi tulevikuplaanidele. Väljaspool Eestit läheb asi oluliselt detailsemaks ja õige valiku korral ka tuleviku-kesksemaks, mis lubab koguda spetsiifilisemaid (ja edasimüümiseks sobivaid) teadmisi ning oma tegevusi veidi pikema aja peale ette plaanida. Potentsiaalseid esinejaid rohkem, nendepoolne pingutus ettekandeks suurem, publikum suurema algteadmisega ning tulemus mõtlemaärgitav.

Ehk et: need teavitused pole siinkohal niivõrd rubriik “vaat kus käime”, kui reaalne tahtmine seal trehvata. Ning mõistagi oleks hää vastu saada vihjeid selle kohta, kuhu sina lähed (või vähemalt minna tahaksid) ja miks. Vastupidi võib muidugi kah, ehk kus oled käinud ja mis osutus jamaks).

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.