Blog

Osalusveebi küsitlus: viis võitjat kohtuvad peaministriga

Lõppes Riigikantselei küsitlus, millega koguti osalusveebi kui valitsuse keskse osaluskanali kasutajate arvamusi veebilehe kohta.
Küsitlusele vastas 2473 inimest.
Osalusveebi osale.ee arendajad lähtuvad veebi täiendamisel kasutajate tagasisidest.

1395 inimest avaldas soovi riigiasju peaministriga silmast-silma arutada.
Osalusveebi toimetus valis vastanute hulgast välja viis inimest. Võitjatega on ühendust võetud.
Need inimesed kohtuvad märtsi keskel peaministriga, et koos arutada olulisi teemasid ühiskonnaelus.

Küsitluse perioodi ehk kahe kuu jooksul kasvas osale.ee registreerujate arv neljakordseks (algtase 600, tulemus 2400). Külastatavuse arv kasvas samuti neli korda (algtase 2000, tulemus 8 000 kuus keskmiselt). Samuti tõusis kasutajate aktiivsus. Näiteks on korraga 15 kodanike ideed avatud aruteluks. Kõik ettepanekud saavad vastuse pädevast ametiasutusest.

Küsitlusega seotud teavituse korraldas Altex Marketing.

Source: Valitsuse briifinguruum – Vabariigi Valitsuse uudised

Loading Facebook Comments ...

There is 1 comment .

Robin Gurney

1400 inimest soovis võita peaministriga kohtumist http://www.postimees.ee/?id=90428

Reply »

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.