Blog

Altex ja Google koostöös paranevad Eesti e-turunduse võimalused

altexi Eesti turu juht Tõnis Hinnosaar ja Petri Kokko Googlest kokkulepet arutamas

Eesti esimesel otsimootoriturundusele pühendatud konverentsil Eturundus!10 esinenud Google lubab Eesti e-turundajatele senisest paremaid võimalusi. Altexi ning Google vahel sõlmitud kokkuleppe alusel avarduvad olulisel määral Google’le suunatavad tugiteenused.

“Otsiturundus ja märksõnapõhine reklaam huvitab enamikke e-turundust väärtustavaid kliente. Ometigi näitab reaalsus, et toimivate lahendusteni jõudmiseks hakatakse kas jalgratast leiutama või loobutakse sootuks. Google akrediteering peaks andma kindlustunde, et otsiturunduse vallas on olemas Eesti turu spetsiifikat mõistvad eksperdid, keda nõu ja jõuga abiks saab võtta,” selgitas Tõnis Hinnosaar, altex marketingi Eesti ärisuuna tegevjuht.

Google Soome ja Rootsi regioonijuht Petri Kokko ning Tõnis Hinnosaar loodavad ühiselt aluse panna Google kui turunduskanali arenemisele Eesti turul.

“Google teenustel on Eesti turunduses tohutu potentsiaal ja tänu meie uuenenud suhetele saame edaspidi oma klientidele senisest enam lisaväärtust ja konkurentsieelist pakkuda,” selgitas koostöö tagamaid altexi direktor Robin Gurney. Ta lisas, et Google on juba muutunud kriitiliseks väljundiks kõikides online turundusplaanides. “Seda lihtsalt pole võimalik enam ignoreerida. Google otsimootor on Eesti professionaalide esimene valik.

Altex alustas hiljuti Google teenuste koolituste ja koostööga Soomes oma partneri, Soome suurima veebiagentuuri Satama juures ning käesoleval kuul on tulemas mitmeid e-turundusega seonduvaid koolitusi Inglismaal.

“Pidev professionaalne arendustegevus on osa altexi äriplaanist. Enam ei piisa sellest, kui olla oma valdkonnas parim – oluline on sellele muljele ka kindel garantii anda. Koolitused, akrediteeringud ning tipptasemel koostööpartnerid on üks võimalus selleks,” ütles Tõnis Hinnosaar. “Meie klientide jaoks on oluline, et püsiksime sammuvõrra teistest ees ja me oleme valmis sellele pühenduma.”

Petri Kokko leidis lisaks seminaril esinemisele aega ka mitmeteks ärikohtumisteks altexi võtmeklientidega. Tema kinnitusel oli eestlaste entusiasm suisa üllatav.

Petri Kokko: “Oli väga tore näha eestlasi niivõrd tõsiselt huvitatuna otsimootoriturundusest ja sellega seonduvate teenustest (Google vahendusel). Oleme täiesti kindlad, et siinses e-innovatiivses riigis on veel suuri asju oodata. E!10 oli tore üritus ning ma olen kindel, et teisedki rahvusvahelised esinejad leiaksid samavõrra sooja vastuvõtu kui mulle osaks langes.”

Märkused:
altex marketing on Eesti juhtiv e-turunduse agentuur, asutatud 2005 aastal. Teenuste hulka kuuluvad e-turunduse strateegiad, otsiturundus, e-posti turundus, veebilehtede ja e-kampaaniate analüüs ning innovatiivsete e-kampaaniate lahenduste väljatöötamine.

altexi klientideks on nii Eesti kui välisturu ettevõtted, s.h. Inglismaa, Soome, Läti, Küpros ja Norra. Hiljuti alustas altex oma teenuste pakkumisega Läti ning Leedu turul.

Eturundus! ja E! on altex marketingile kuuluvad kaubamärgid.
Eturundus!10 oli Eesti esimene otsiturunduse konverents.

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.