Blog

Sa ei ole kasutaja!

Ma ei suuda ära imestada, kui palju üks ja sama tõde minuni jõudma peab, et see mind enam ei üllataks…

Teeme üht projekti, mis on küll väike, kuid tellijale väga oluline. Seekord pole tegemist avaliku veebilehega, vaid veebipõhise infosüsteemiga.

Olles läbi viinud põhjaliku kasutajate intervjueerimise ja kasutajakeskse disaini analüüsi, oleme jõudnud kasutajakeskse disaini etappi, mis seekord tähendab prototüübi loomist.

Peale pikki ja tuliseid vaidlusi ühe keeruka funktsionaalsuse erinevate lahendusvariantide üle otsustasime testida kahte alternatiivset lahendust kasutajate peal. Mõeldud – tehtud:  tegime dünaamilise prototüübi lehe mõlemale lahendusvariandile. Seejärel palusime kahel kasutajal neid katsetada, andes neile konkreetsed ülesanded.

Test kukkus kolinal läbi! Mõlemad lahendused olid liialt keeruliselt disainitud. Needsamad mõlemad lahendused, mille osas käis vaidlus, kumb on parem. Selle peale ei tulnud keegi, et kumbki ei pruugi sobida…

Ehk siis kordame taas kasutatavuse põhitõde: disainer ei ole see kasutaja, kellele ta seda süsteemi loob. Me võime luua oma arvates ideaalse disainiga süsteemi, aga sellegipoolest ei pruugi see disain töötada, kui seda pole kasutajate peal testitud. Test ei pea olema üldse keeruline ja tulemused tulevad igal juhul paremad.

Olge terved ja testige alati oma disaini!

Hegle Sarapuu

http://www.trinidad.ee

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.