Category

e-maili turundus

Spämmivastane eelnõu

Eelmise aasta lõpus esitas MKM kooskõlastusele “Elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu” (veebiversiooni eelnõust saad lugeda Petsi postitusest).

Oluliseimad muudatused seoses otseturustamisega läbi elektrooniliste kanalite on järgmised:

füüsilise isiku käest on vaja eelnevalt luba küsida
juriidilise isiku puhul pole luba vaja
mõlema…

E-maili turundus – olukorrast riigis

Hiljuti avaldas Eesti Päevaleht loo e-maili turundusest. Andsime omalt poolt ka kommentaarid, aga kuna leheruum on piiratud, siis avaldame need täispikkuses siin.

Kuidas iseloomustada praegust olukorda Eesti masspostituste sektoris? Kui tihe on konkurents? Kui palju on tõsiselt võetavaid teenusepakkujaid?

Internetiturundus tervikuna on tänu praegusele majanduskliimale hakanud palju…

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.