Category

reklaam

Spämmivastane eelnõu

Eelmise aasta lõpus esitas MKM kooskõlastusele “Elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu” (veebiversiooni eelnõust saad lugeda Petsi postitusest).

Oluliseimad muudatused seoses otseturustamisega läbi elektrooniliste kanalite on järgmised:

füüsilise isiku käest on vaja eelnevalt luba küsida
juriidilise isiku puhul pole luba vaja
mõlema…

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.