Blog

Uuringud: online tekstis kirjuta number numbrina

Jakob Nielsen kirjutab oma viimases kolumnis, et kasutajatega läbi viidud uuringud (täpsemalt nende silmade tähelepanupunkti jälgimine e. eyetracking) tõid välja omapärase fakti – online tekstides olevad numbri kujul olevad arvud tõmbavad rohkem tähelepanu, kui välja kirjutatud numbrid. Põhjuseks toob ta kaks asjaolu. Esiteks tähendavad numbrid kasutajate jaosk fakte ja kasutajad armastavad fakte. Teiseks on numbrid lihtsalt niivõrd erineva kujuga, et torkavad silma. 4251 on erinev numbrist neli, kuigi mõlemas on 4 tähte ja nad võtavad ekraanil sama palju ruumi.

Mis siit õppida? Oma veebilehele tekste kirjutades tasub mõelda, mis on olulise sõnumi edasi andmiseks kõige tähtsam, mis aitab lugeja ostjaks, klikkijaks, helistajaks, kliendiks pöörata. Jakob Nielsen väidab, et numbrite selgelt välja toomine tõstab lehe kasutuslihtsust ja usutavust.

Show Numbers as Numerals When Writing for Online Readers (Jakob Nielsen’s Alertbox)

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.