Blog

Vaba info illusioon

Stephen E. Arnold kõneles eilsel IV Infopoliitika Foorumil info haldamisest. Kui info hulk suureneb, siis haldamise kulud kasvavad eksponentsiaalselt. Põhimõtteliselt muutub siis ka info otsimine järjest keerulisemaks. Ja see, kui sul on wikipedia.org aadress bookmarkides, ei tee veel sinust teadjat. Vaja on kriitilist mõtlemist. Oskust seda informatsiooni varesemaga seostada.

Kui rääkida tsivilisatsioonist kõige üldisemas mõttes, siis näen ma selle n.ö. arengut pigem paigaltammumisena. Kuna inimesed ei muutu, siis tegelikult areneb tehnoloogia, meditsiin. Aeg-ajalt tekib juurde mõni uus filosoofia-suund. Ükskõik, mis ajastuga ka tegu poleks, usaldusväärne informatsioon ja selle kasutamise oskus on ikka olnud kõige suurema väärtusega.

Ma arvan, et mul pole ilmselt piisavalt teadmisi, et süvitsi minna. Nii et kiire kokkuvõte kõlaks järgmiselt.

Enamus inimesi ei oska ei praegu, ei osanud minevikus ega oska ka tulevikus vajalikku infot üles leida ja seda ära kasutada. Võime teha kasutajaliidesed mugavamaks, etteaimatavamaks. Algoritmid keerulisemaks. Võime kasutada SEO-d, personaliseeritud otsingut, social bookmarkingut. Mida iganes. Niikaua, kuni inimene ise mõelda ei viitsi, pole sellest suuremat kasu, kui raamatutest. Kollektiivne mälu on nüüdsest raamatute asemel (ja nendega paralleelselt) internetis. Kuid mälu korrektne kasutamine, mida mõtlemine nõuab, on olnud ja jääb igavesti väheste privileegiks (ja ka nuhtluseks). Või ma eksin?

Loading Facebook Comments ...

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.