Blog

Veebianalüütika ja Emetrics

Märtsi lõpus toimub Londonis järjekordne Emetrics konverents, kuhu plaanib ka altex uusi teadmisi koguma minna. Veebianalüüs on kahtlemata üks internetiturunduse võtmevaldkondi, mille oskuslik kasutamine annab suurepäraseid tulemusi. Oluline on oskus eristada relevantset statistikat, millele tuginedes kaalutletud otsuseid teha. Info kogumiseks saab kasutada erinevat tarkvara, mille datat võib edukalt üksteisega kombineerida. Näitena võiks tuua siinkohal Google Analyticsi, millega on meil suured plaanid ja Feedburneri.

Emetricsit võib pidada oma valdkonna maailma juhtivaimaks konverentsiks, kus jagavad kogemusi ja õpetussõnu oma ala tipud. Ei saaks öelda, et pärast agendaga tutvumist teatavat aukartust ei tekkinud. Samas peab mainima, et oodatav auditoorium ei koosne ainult kogenud ekspertidest, vaid ka vähesema kogemusega huvilistest nagu räägib Robbin Steif (seda küll San Franciscos toimuva ürituse kohta, kuid teema on sama).

Mida ootan ürituselt? Kõige olulisemana tooks esile soovi suurendada oma teadmisi veebianalüüsi efektiivses kasutamises turunduskampaaniate läbiviimistel. Samuti long run perspektiivis nippe-trikke veebikeskkonna arendamise kohta (mõõdikute väljatöötamine, monitooring, eesmärkide püstitus jne).

Esinejate nimekirjast leiab näiteks:

Konverents leiab kindlasti altexi blogis ka tulevikus täpsemat kajastamist ja on oodata nii mõnegi huvitavama mõttetera tutvustamist meie lugejatele.

Lõpetuseks soovitan lugeda, milliseid muudatusi veebianalüütikas ennustab aastaks 2007 Avinash Kaushik, kes on muide ka üks Emetricsi esinejatest.

Loading Facebook Comments ...

There is 1 comment .

Robin Gurney

Just to remind people out there that altex has secured 2for1 price for emetrics.
To take advantage:
Two people register together they pay the going full price for one person.
Must use promo code: EST50
Only open to people based in Estonia, Latvia and Lithuania

Come along and join us. We can advise on good value London accommodation too.

Reply »

Share Your Thoughts!

Copyright ©2005-. All Rights Reserved.